top of page

Ons Bedrijf

Pastoor Consult is een onderscheidend verbinder, adviseur en bemiddelaar op het gebied van nieuwe energie en circulaire grondstoffen. Onze kennis en expertise ligt binnen de in- en verkoop van circulaire reststoffen. Gedreven door onze professionele nieuwsgierigheid en pioniersmentaliteit opereren wij als business developers op operationeel en praktisch niveau. We laten ons inspireren door innovatieve methoden binnen bestaande en nieuwe afzetmarkten en ontwikkelen volledig nieuwe afzetmarkten voor grondstoffen.

We zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever en maken veel gebruik van ons grote internationale netwerk, waardoor kwaliteit en bereik in samenwerking altijd gegarandeerd is. Pastoor Consult mag zich met trots een specialist en autoriteit op het gebied van duurzame energie en circulaire grondstoffen noemen.

Pastoor Consult is actief in…

Tekengebied 2.png
Ons bedrijf
Onze expertise gebieden

Onze expertise gebieden

Nieuwe duurzame energie

Pastoor Consult wordt sinds haar bestaan actief benaderd door vele internationale bedrijven.  Er is wereldwijd behoefte aan advies rondom nieuwe vormen van duurzame energie. We denken graag mee over de productie en toepassing van alternatieve secundaire brandstoffen. Onze kracht en kennis ligt in de doorontwikkeling, omzetting en benutting van deze circulaire brandstoffen. Veelvoorkomend hierin zijn de projecten rondom de opwekking van duurzame stoom en stroom afkomstig uit brandstoffen uit afval. 

 

Projecten
Op nationaal niveau werken we mee aan de ontwikkeling van stoomleidingen om groene stoom op te wekken. In Europa zijn we actief in Groot Brittannië als vertegenwoordiger voor Eco-Power Fuels. In Zuid-Amerika werken we aan een biomassaproject en aan zonneprojecten op land en water. 

Nieuwe duurzame energie

Biomassa

Pastoor beschikt over specialistische kennis rondom organische reststromen: biomassa. Wij adviseren over het proces van verbranding, vergassing en vergisting. We kijken door een commerciële bril om de juiste afzetmarkten aan te spreken. Wij onderscheiden ons door het vinden én verbinden van diverse afzetmarkten in de omzetting en toepassing van biomassa. Daarnaast houden nieuwe biomassa toepassingen ons dagelijks bezig. Denk daarbij aan de ontwikkeling van ketels en/of nieuwe biosgasinstallaties.

 

Projecten
Vanuit de rol van business developer werkt Pastoor aan een grote installatie die uit digestaat kunstmestkorrels maakt voor de internationale landbouw. Daarnaast focussen we ons in Zuid-Amerika op de business development van biomassa. Zo maken we uit zaagresten en schoon houtval houtpellets en tevens onderzoeken we de mogelijkheden rondom de verwerking van kokosnoten tot zuiveringskolen.  

Biomassa

Groen gas

De ontwikkelingen op de groengasmarkt versnellen en spelen een belangrijke rol binnen de energietransitie. Pastoor is kennisdrager van alles wat met biogas te maken heeft en is lid van de European Biogas Association. Onze kracht ligt in het zoeken naar nieuwe afzetmarkten, geheel los van de bekende routes. Daarnaast ligt de focus op ontwikkeling en het uitvinden van de juiste methoden om op vernieuwende manieren groen gas op te wekken.

Groen gas

Recycling

Pastoor Consult past haar expertise over recycling toe binnen verschillende markten. We zijn actief binnen de markt van de verbranding van rioolslib, maar werken ook aan de recycleketen van gipsreststromen. Aangaande rioolslib ligt onze specialiteit in de business development en de toepasbaarheid van as na verbranding. We zoeken naar passende marktpartijen, denkend aan Nederlandse of Duitse waterschappen en andere leveranciers van het slib. Het as wordt tevens gebruikt als fosfaatmeststof en verkocht aan de kunstmestindustrie. 

Projecten
We sporen voor Gips Recycling Benelux (GRB) naar nieuwe afzetmarkten in verschillende landen voor gipspoeder en gipspapier. GRB zet zich in voor het milieuvriendelijk verwerken en hergebruiken van gipsreststromen. Gipsreststromen worden onder meer gebruikt door de gipsplatenindustrie ter vervanging van primair gips.

Recycling

Circulariteit

De weg naar volledige circulariteit is een veelbesproken topic op beleidsniveau. Pastoor Consult is als deskundige betrokken bij meerdere initiatieven en besturen. Wij geven advies over het gebruik van groene grondstoffen om de haalbaarheid en houdbaarheid van een circulaire economie te kunnen waarborgen. De grondstoffen van nu, zijn de grondstoffen voor later. 

Projecten
Wij plaatsen vanuit onze bemiddelingsrol een Ketenmanager Circulaire Economie bij de provincie Flevoland en zitten in de adviesraad Regionale Energie strategie Provincie Flevoland namens VNO-NCW. 

In het kader van een nadrukkelijk vraag naar ontwikkeling van Energy from Waste gaan we mee met een Waste-missie van het RVO. ASEAN-landen (o.a. Thailand en Maleisië) willen toewerken naar meer recycling en Waste-to-Energy (WtE). Pastoor Consult wil hierin een belangrijke rol spelen.

Circulariteit

Cementindustrie

Binnen de cementindustrie zijn wij als verbinder en adviseur actief. Door de toenemende vraag om meer gebruik te maken van alternatieve en/of secundaire brandstoffen leveren we diensten aan grote internationale cementproducenten. Door innovatief denken en acteren brengen we uiteenlopende markten bij elkaar. Kortom, wij zoeken én vinden nieuwe afzetmarkten voor brandstoffen uit reststromen.

Projecten
Uniek is de koppeling van een kadaver-verwerker aan een cementfabriek in Roemenië, om zo diermeel als brandstof te gebruiken. Daarnaast leveren we in Scandinavië en Tsjechië brandstofpellets aan een cementfabriek. 

Cementindustrie

Energy from Waste

Pastoor Consult zoekt naar afzetmarkten voor verbrandingsinstallaties. De focus voor verbrandingsinstallaties ligt voornamelijk op het verbranden van reststromen, om vervolgens de energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken in vorm van stoom. We speuren naar het juiste gebied of de meest passende regio om de juiste plek te vinden voor nieuwe Energy from Waste installaties. Dit doet Geert Jan Pastoor zelf, vanuit de rol van internationaal business development manager.

Projecten
Pastoor ontwikkelde voor het Duitse EON een verbrandingsinstallatie met als resultaat een stoomnetwerk van 5 km in Delfzijl. Echter, uitzonderlijk prestaties gaan over eigen landsgrenzen. Zo zijn wij de eersten die brandstoffen exporteerden uit Napels en de regio waar de maffiaorganisatie Camorra actief was. Camorra beheerste de afvalbranche in Napels en hield tot dan toe alles tegen om een passende oplossing voor het afvalprobleem te vinden. 

Tevens ontwikkelden we de invoer en importeerden we brandstoffen op Mallorca in opdracht van Tirme om de productie van de WtE installatie in het laagseizoen te garanderenen voldoende te laten verwerken.

Energy from Waste

Partners

Tekengebied 13.jpg
Tekengebied 12.jpg
Tekengebied 11.jpg
Tekengebied 10.jpg
Tekengebied 9.jpg
Tekengebied 8.jpg
Tekengebied 15.png
Tekengebied 6.jpg
Tekengebied 5.jpg
Tekengebied 4.jpg
Tekengebied 3.jpg
Tekengebied 15.jpg
Tekengebied 1.jpg
Tekengebied 14.jpg
Tekengebied 2.jpg
Tekengebied 15.png
Tekengebied 1.jpg
Tekengebied 1.jpg
Partners
Contact
2Geert-Jan Pastoor - high res-6356.jpg

Geert Jan Pastoor

Geert Jan Pastoor richtte in 2005 Pastoor Consult op, waar hij zowel de rol van eigenaar als van uitvoerend directeur bekleedt. Sinds jaar en dag heeft Geert Jan een buitengewone interesse in duurzame energie en circulaire grondstoffen. Zijn achtergrond in akkerbouw, groenteteelt, bedrijfseconomie en milieumanagement voedt hem in zijn dagelijkse werk en maakt hem een bevlogen vakman. Na werkzaam te zijn geweest voor onder andere landbouwcoöperatie Agrifirm, N.V. Vuilafvoer Maatschappij VAM, Essent Milieu, EEW en de HVC groep is de wens om zelf meer te betekenen binnen de markt van energie uit afval uitgegroeid tot een eigen onderneming.

Geert Jan Pastoor kenmerkt zich door zijn veerkracht, toegankelijkheid, transparantie en betrouwbaarheid.

Geert Jan Pastoor

Linkedin

Kennismaking

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Heeft u vragen over één van onze projecten? Of wilt u een nieuwe markt ontwikkelen op het gebied van circulaire grond- of brandstoffen? Pastoor Consult praat graag geheel vrijblijvend met u door: of het nu gaat om een kennismaking of wanneer u een specifieke vraag of opdracht heeft. 

Neem gerust contact op via het contactformulier. 

Pastoor Consult B.V.
P.O. Box 295
8200 AG Lelystad

M +31 (0)6 15066490
gjpastoor@pastoorconsult.nl

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page